Den gylne pennen – et e-læringskurs i klarspråk

Hvem skriver vi egentlig for i stat og kommune? Og hvordan kan vi skrive så mottakerne forstår? Med e-læringskurset "Den gylne pennen" får du en innføring i de viktigste klarspråksteknikkene. Gjennom oppgaver og eksempler trener du på hvordan du kan skrive så mottakerne forstår. Kurset anbefales for alle offentlig ansatte.

Fakta om kurset

 • Kurset består av fem deler pluss en introduksjon. I tillegg er det en egen del for ledere.
 • Kurset har styrt gjennomføring, slik at en og en del av kurset åpnes. 
 • I kurset møter kursdeltakerne animasjoner, faglige gjennomganger, eksempeltekster og varierte oppgaver. I menyen ligger leksjoner og faglige verktøy. I tillegg får kursdeltakerne mulighet til å jobbe med og forbedre en egen tekst gjennom kurset. 
 • Det tar 45–60 minutter å gjennomføre hele kurset. Valgfritt arbeid med egen tekst kommer i tillegg.
 • Målgruppen for kurset er medarbeidere i offentlig forvaltning som skriver i jobben sin.
 • Man kan ta kurset enten enkeltvis eller som en gruppe. Vi anbefaler at kurset gjennomføres for hele eller deler av organisasjonen samtidig.
 • Det er lyd i kurset. For deltakere som ikke har tilgang til lyd, er det mulig å skru på tekst for tale.
 • Kurset er utviklet i et samarbeid mellom Difi og Språkrådet, som sammen driver nettstedet klarspråk.no. 

Introduksjonsvideo til Den gylne pennen

Faglig innhold

«Den gylne pennen» er et grunnkurs som gir en innføring i de viktigste klarspråksteknikkene. I kurset møter vi innbyggere i ulike situasjoner der de mottar tekster fra det offentlige. En fagperson veileder og forklarer gjennom forelesninger og eksempler, og gjennom oppgaver får kursdeltakerne trene på å følge fagpersonens råd. 
Ledere har en avgjørende rolle i klarspråksarbeidet, blant annet fordi de kan tilrettelegge og bidra til å bygge klarspråkskultur. Dette kurset har derfor en egen del for ledere.
Til slutt i kurset summeres rådene opp i én sjekkliste for skribentene og én for ledere.

Delene i kurset

 • Introduksjon
 • For ledere
 • Hvem skriver du for?
 • Hvorfor skriver du?
 • Lag orden i teksten
 • Lag klare setninger
 • Velg riktige ord
Tekniske krav for å kunne bruke kurset

Kurset fungerer på pc og mac som har en nettleser av nyere dato slik at den støtter HTML 5. Eksempel på nettlesere er Microsoft Internet Explorer versjon 9 og nyere, Opera, Google Chrome og Apple Safari. Du kan foreløpig ikke bruke mobil eller nettbrett for å ta dette kurset. Vi jobber med saken. 

Kurset kan som hovedregel ikke spilles av over tynnklientløsninger som Citrix. Da må man finne alternative løsninger som f.eks. å ta kurset hjemmefra. 

Kurset krevet pålogging. 

For virksomheter med eget LMS

Offentlige virksomheter som ønsker det, kan laste opp nettkurset til eget LMS. 

Inngå avtale og last ned SCORM-pakken

Learning Tools Interoperability (LTI) 

Virksomheter kan opprette en LTI-forbindelse mellom kurset og eget LMS. Nødvendig informasjon for dette finnes i skjemaet under:

URL til informasjonskapsel
(Cartridge URL)
https://kurs-laeringsplattformen.difi.no/enrol/lti/cartridge.php/1/8b5909f207697afab73fc848acead6c7/cartridge.xml
Hemmelig streng
(Shared secret)
m4S6JOhgBIDSrOwLHgJclU96me1SmVFi
Forbrukernøkkel
(Consumer key)
DIFI EKSTERN
RegistreringsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.difi.no/enrol/lti/proxy.php/1/070c905d9cee252b4a2ada67682e93d6/
OppstartsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.difi.no/enrol/lti/tool.php?id=1