Personvernerklæring for Læringsplattformen

Personvernerklæring for Læringsplattformen

Her forklarer vi hvilke personopplysninger vi lagrer og hvordan de behandles.

Hvilke personopplysninger lagrer DFØ når du tar kurs på Læringsplattformen?

Ved påmelding til våre e-læringskurs, registrerer hver bruker informasjon om seg selv ved første innlogging. Personopplysningene som registreres er:

  • navn
  • epost-adresse

Disse opplysningene er en forutsetning for at du skal få tilgang til e-læringskursene og læringsplattformen, og at vi kan ta vare på kurshistorikken, slik at du for eksempel kan fortsette på et kurs du har begynt på ved en tidligere pålogging. Gjennom e-postdomene får DFØ tilgang til virksomhetsnavn.

Kurshistorikk/kursprogresjon

Opplysninger om atferdsmønstre er også regnet som personopplysninger. Når en bruker går inn på et kurs registreres følgende informasjon:

  • status på kursgjennomføring (kurshistorikk)
  • hvor lang tid brukeren var inne i kurset sist gang kurset ble besøkt
  • IP-adresse som ble benyttet siste gang brukeren besøkte kurset

Tid og IP-adresse er ikke informasjon som benyttes til videre behandling, men er informasjon som det underliggende LMS-et, Moodle automatisk lagrer.

Hva bruker DFØ personopplysningene til?

DFØ benytter dataene for å tilby Min side med registrering av kurshistorikk og tilgang til kursbevis for brukerne.

I tillegg benytter vi dataene til informasjon og statistikk om antall brukere på e-læringskursene. Dette er en del av styringsinformasjonen til vårt eierdepartement. Vi presiserer at personopplysningene aggregeres ved bruk og kan ikke spores til enkeltbrukere.

Evaluering og kommentarer som brukeren sender inn for å få tilgang til kursbevis kan ikke spores til den enkelte brukeren. Evalueringsresultater aggregeres ved bruk for å rapportere på brukertilfredshet på e-læringskursene. Kommentarer benyttes for å gi informasjon til andre brukere samt tilbakemelding til kursansvarlig.

Hvem har tilgang til personopplysningene?

DFØ er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene. Det er kun plattformadministratorer som har tilgang til dataene. Vi produserer to typer rapporter som gis til ansvarlig for hvert enkelt kurs:

  1. Rapport med aggregerte tall på brukere av kurset (antall brukere per virksomhet).
  2. Aggregerte progresjonsrapporter (personopplysninger holdes anonymt, men det gis tilgang til progresjonsmønsteret til brukerne av e-læringskurset).

Ved utlevering av statistikk eksternt gis kun aggregerte tall på antall brukere av kurset og brukertilfredshet.

Hvor lenge lagres personopplysningene?

Historikken blir liggende til brukeren ber om at den slettes. Historikken oppbevares så lenge som nødvendig med formål om å samle statistikk og analyser på aggregert nivå.

Hvordan går du frem for å be om sletting av personopplysninger?

Du kan be om at dine data slettes fra Læringsplattformen ved å velge menyvalget Slett meg på Min side. Du kan også be deg slettet i påloggingsløsningen:

Da sletter du deg fra alle systemer som bruker denne påloggingsløsningen.