Introduksjon til digital transformasjon - et utviklingsverktøy for ledergrupper

Lurer du på hva som er forskjellen på digitalisering og digital transformasjon? Og hvordan din virksomhet kan nå samfunnsmålene på nye måter? Har dere lyst til å ta diskusjonene i ledergruppen i en ny retning? Da er dette verktøyet for deg og din ledergruppe!

Gjennom tre korte moduler skal ledergruppen utvikle en felles forståelse for hva som skal til for å lykkes med digital transformasjon, og skjønne hva slags endringer som skal til.

Hvordan lykkes med digital transformasjon?

Digital transformasjon handler om å endre de grunnleggende måtene virksomheter løser oppgaver på ved hjelp av teknologi. Målet er bedre brukeropplevelser og smartere og mer effektiv oppgaveløsning. En slik transformasjon kan føre til at organisasjonen må endres, ansvar flyttes, regelverket skrives om, eller prosesser designes på nytt.  

For å levere tjenester og oppgaver på nye og bedre måter for brukerne, stilles det bl.a. krav til kompetanse på hvordan digitalisering muliggjør nye og bedre måter å arbeide på. Men digital transformasjon krever også kompetanse på omstilling og endring. Vi har laget et utviklingsverktøy for ledergrupper, hvor vi tar opp ulike tema som ledere bør reflektere over sammen. Syv ledere i staten deler egne erfaringer og gir råd til deg som lurer på hvordan du kan utnytte potensialet i digital transformasjon. I tillegg møter du fagpersonene Tale Skjølsvik, Oslo Met, Arne Krokan, NTNU, og Jens Nørve, Digitaliseringsdirektoratet. 

Om verktøyet

Verktøyet er laget for å brukes av ledergruppen på egenhånd og består av tre moduler:   

 1. Hva er digital transformasjon, og hvorfor er det viktig for dere?  
 2. Hvordan teknologien muliggjør utvikling av virksomheter og tjenester?
 3. Hva kreves av ledere i digital transformasjon?

Alle modulene har lik oppbygning. En kort faglig innledning på video etterfølges av spørsmål til refleksjon og diskusjon. Hver modul tar én time inkludert diskusjon i ledergruppen. 
Det er ingen krav til forberedelser, og det er ikke behov for ekstern bistand. Det eneste kravet er at ledergruppen er samlet og har en PC og storskjerm tilgjengelig. 

Teaser for Digital transformasjon

Denne videoen gir deg en liten smakebit på kurset.

Slik kan kurset brukes

 • Sett av én time til gjennomføring av hver modul. Bruk gjerne ledermøtet.
 • Én i gruppen logger inn på Læringsplattformen, deler kurset på storskjermen og klikker dere gjennom modulen
 • Pek ut én som skal ta tiden og styre ordet
 • Pek gjerne også ut én som skal spille djevelens advokat og sørge for at dere utfordrer egen praksis 
Om utviklingen av kurset

I utviklingen av kurset har vi fått faglige råd, kunnskap om praksis og innsikt i behov fra en referansegruppe tilknyttet prosjektet. Referansegruppen har bestått av ledere og fagpersoner fra ulike statlige virksomheter. Digitaliseringsdirektoratet har bidratt med fagkompetanse i alle faser av arbeidet. 

Filmene er produsert i samarbeid med Lucky View.

Navigasjon og tekniske krav for å bruke kurset
 • Kurset krever pålogging.
 • Dersom du avbryter kurset underveis, kan du fortsette der du avsluttet når du starter kurset neste gang.
 • Kurset fungerer på PC og alle mobile enheter med nettleser som støtter HTML5. 
 • Kurset inneholder en del videomateriale. For å få en optimal brukeropplevelse bør du være koblet til internett via kabel, trådløst nett eller 4G. Kurset kan som hovedregel ikke spille av over tynnklientløsninger som Citrix. Da må man finne alternative løsninger, som f.eks. å ta kurset hjemmefra.

 

For virksomheter med eget LMS 

Offentlige virksomheter som ønsker det, kan laste opp nettkurset til eget LMS. 

Inngå avtale og last ned SCORM-pakken

Learning Tools Interoperability (LTI) 

Virksomheter kan opprette en LTI-forbindelse mellom kurset og eget LMS. Nødvendig informasjon for dette finnes i skjemaet under:

URL til informasjonskapsel
(Cartridge URL)
https://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/cartridge.php/47/eee6bb7e23b2b0751651b0c5cc5e5a4a/cartridge.xml
Hemmelig streng
(Shared secret)
RxskXEvP70LuddA4NpRyepCKmy7HrTNQ
Forbrukernøkkel
(Consumer key)
DIFI EKSTERN
RegistreringsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/proxy.php/47/06ee6175b28ebbc2bfeb943acaf1eecd/
OppstartsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/tool.php?id=47