Meld inn dine kompetansetilbud

Hvis din virksomhet utvikler åpne kompetansetilbud i form av nettkurs, veiledere, filmer mm, som du mener andre burde kjenne til, kan du melde det inn her:

Oppdatert: 12.05.2022 14:18