Kurs i journalføring og arkivering

Kommentarer

Veldig nyttig kurs.

Enkelt og forståelig

Et nyttig kurs for meg som nyansatt.

Litt forvirrende lagt opp, lett å gå videre uten å skjønne at du skulle ha scrollet ned.

Dette bør alle som jobber i det offentlige ta

Godt og oversiktlig kurs. Fin kombinasjon av video og tekst

Muligens

En fin og lett måte å få en forståelse på dette.

Kunne med fordel ha vært kuttet ned på tidsbruken, Effektivitet. Litt rotete oppsatt kusrmodul.

Godt verktøy for å diskutere i grupper.