Kurs i journalføring og arkivering

Som offentlig ansatt må du hele tiden identifisere hva som er saksdokumenter, og vurdere om du skal arkivere og journalføre dem. I dette kurset lærer du å gjøre den vurderingen. Du får også en innføring i sentrale begreper.

Som saksbehandler, prosjektleder eller leder i offentlig sektor håndterer du mange dokumenter. Informasjonsmengden du må forholde deg til har økt betraktelig.  Det som tidligere var et fysisk dokument, kan i dag være en SMS, e-post, melding i sosiale kanaler, dokumenter i SharePoint – og komme via et svimlende antall andre kanaler, formater og sjangre.  Mange av disse dokumentene skal inn i virksomhetens arkiv. Et godt, pålitelig og tilgjengelig arkiv er en av grunnsteinene for rettssikkerhet og demokrati. Og her du spiller en viktig rolle! Du må identifisere hva som er et saksdokument, og vurdere om du skal journalføre eller arkivere det.  

I dette kurset lærer du om kriteriene for journalføring og arkivering. Du får også en innføring i sentrale begreper. 

Introduksjonsvideo til kurs i journalføring og arkivering

Denne videoen gir deg en liten smakebit på kurset.

Innholdet i kurset

Kurset består av fem moduler:

 • Introduksjon 
 • Hvorfor trenger vi arkiv? 
 • Hva skal du journalføre? 
 • Hva er forskjellen på arkivering og journalføring? 
 • Begrepsordbok 

Du må gjennomføre alle modulene for at kurset skal logges som fullført på Min side.

Om kurset

 • Kurset tar 20-30 minutter å gjennomføre.
 • Målgruppe for kurset er saksbehandlere, ledere og prosjektledere.
 • Vi anbefaler å bruke kurset i fullskjerm-visning. 
 • Kurset er basert på veileder for arkivering og journalføring i departementene og statlige virksomheter som ligger på arkivverket.no. Veilederen finner du ved å følge lenken nedenfor. Den er mer detaljert, og viser blant annet til konkrete hjemler i regelverket. 
 • Kurset avgrenser seg til arkivering og journalføring for faglig og administrativt ansatte, og tar ikke for seg behandling av saker om innsyn etter offentlighetsloven. 
 • Det er laget spesielt for ansatte i departementene og andre statlige virksomheter, men er like relevant for kommunal sektor. 

Kurset er utviklet av Arkivverket.

Navigasjon og tekniske krav for å bruke kurset
 • Kurset krever pålogging.
 • Dersom du avbryter kurset underveis, kan du fortsette der du sist avsluttet når du starter kurset neste gang.
 • Kurset fungerer på PC og alle mobile enheter med nettleser som støtter HTML5. 
 • Kurset inneholder en del videomateriale. For å få en optimal brukeropplevelse bør du være koblet til internett via kabel, trådløst nett eller 4G. Kurset kan som hovedregel ikke spille av over tynnklientløsninger som Citrix. Da må man finne alternative løsninger, som f.eks. å ta kurset utenfor jobbnettverket.

For offentlige virksomheter med eget LMS

Last opp kurset til eget LMS

Offentlige virksomheter som ønsker det, kan laste opp kursene i form av SCORM-pakker til eget LMS.

Inngå avtale og last ned SCORM-pakken av Kurs i Journalføring og arkivering - bokmål

Inngå avtale og last ned SCORM-pakken av Kurs i Journalføring og arkivering - nynorsk

LTI-integrasjon

Virksomheter kan opprette en LTI-forbindelse mellom kursene og eget LMS. Nødvendig informasjon for dette finnes i skjemaet under:

URL til informasjonskapsel
(Cartridge URL)
https://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/cartridge.php/46/2d8567d2c7e7a13e0ed7281e03f196ec/cartridge.xml
Hemmelig streng
(Shared secret)
iF5GHvhfTZxv6E6KmhJqGzqQFDfM5ntS
Forbrukernøkkel
(Consumer key)
DIFI EKSTERN
RegistreringsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/proxy.php/46/3b71b7d57670fc7e4c70d0a16c5e9168/
OppstartsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/tool.php?id=46
LTI-oppsett til Kurs i Journalføring og arkivering - bokmål
URL til informasjonskapsel
(Cartridge URL)
https://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/cartridge.php/44/6b2d93bc72c69f063b0d71173f2a99d9/cartridge.xml
Hemmelig streng
(Shared secret)
FE4DWVq5xlA0tJCasmQbCMvO0q5tkJ25
Forbrukernøkkel
(Consumer key)
DIFI EKSTERN
RegistreringsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/proxy.php/44/1845af889a2b4a2dab8e3fafb7375146/
OppstartsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/tool.php?id=44
LTI-oppsett til Kurs i Journalføring og arkivering - nynorsk